اردیبهشت, ۱۳۹۴ | سرگرمی تو

چیکار کنم؟؟

هلو مای فرندزززززز هوریوووووو؟؟
بلاخره بعد از چن ماه آپیدم
بضی ا بچیا هی نظر میزارن ک چرا آپ نمیکنیو اینا...
راسش دگ زیاد حالو حوصله ندارم من دگ بیشتر تو وبه انیمه ایمم این:
http://meandanime.mihanblog.com/
اول خاستم این وبو بحذفم ولی دلم نیومد خیلی باهاش خاطره دارم
ا ی طرفی هم دوس دارم بازم این وب آپ بشه...
راسش تو دو راهی موندم نظره شما چیه؟؟بازم این وب آپ بشه؟؟با ببندمش؟؟

چیکار کنم؟؟

هلو مای فرندزززززز هوریوووووو؟؟
بلاخره بعد از چن ماه آپیدم
بضی ا بچیا هی نظر میزارن ک چرا آپ نمیکنیو اینا...
راسش دگ زیاد حالو حوصله ندارم من دگ بیشتر تو وبه انیمه ایمم این:
http://meandanime.mihanblog.com/
اول خاستم این وبو بحذفم ولی دلم نیومد خیلی باهاش خاطره دارم
ا ی طرفی هم دوس دارم بازم این وب آپ بشه...
راسش تو دو راهی موندم نظره شما چیه؟؟بازم این وب آپ بشه؟؟با ببندمش؟؟

آدرس جدید رهام چت