مهر, ۱۳۹۴ | سرگرمی تو - Part 3

سینماقصر: The Tailor of Panama/ خیاط پاناما

The Tailor of Panama
خیاط پاناما/ جان بورمن/ 2001 :
سینماقصر:  جاسوسی. مهندسی شده. شخصیت‌های چندلایه
کیفیت:سرگرم کننده

فرهنگ سازی اسلامی …

فرهنگ سازی اسلامــی ...

 

هر زن محجبه ای ایده آل نیست

ولــــــــــــــی

هر زن ایده آلی محجبه است