کلاهبرداری سایت lordpopup که پرداختی ندارد و درامد را نمیدهد

این سایتش هست . سایت لرد پاپ اپ

افراد زیادی هم هستند که طلبکارند

lordpopup.com

شماره این شخص
۹۱۲۲۶۲۰۷۹۹
اینم ایدیش
@ramin123rad