کیفیت‌ها/سرگرم کننده

سینماقصر:Pretty in Pink

Pretty in Pink
هاوارد داچ / 1986  :
سینماقصر: شور عشق. شخصیت‌های جذاب. دهه 80
کیفیت:سرگرم کننده

سینماقصر: Charley Varrick/ چارلی وریک

Charley Varrick
چارلی وریک/ دان سیگل / 1973  :
سینماقصر: سرقت از بانک. مهندسی شده. شخصیت‌های جذاب
کیفیت:سرگرم کننده

سینماقصر:Laggies / کُند ذهن‌ها

Laggies
کُند ذهن‌ها/ لین شیلتون/ 2014 :
سینماقصر: شناخت خویشتن. کمدی رمانتیک. مادر داشتن
کیفیت:سرگرم کننده

سینماقصر:Frank / فرانک

Frank
فرانک/ لِنی آبراهامسون/ 2014 :
سینماقصر: مردی که ماسکی بزرگ بر سر می‌گذارد. کمدی احمقانه. موسیقی عجیب‌وغریب
کیفیت:سرگرم کننده

سینماقصر: The Tailor of Panama/ خیاط پاناما

The Tailor of Panama
خیاط پاناما/ جان بورمن/ 2001 :
سینماقصر:  جاسوسی. مهندسی شده. شخصیت‌های چندلایه
کیفیت:سرگرم کننده